پرداخت در محل

پرداخت در محل

برای آسودگی بیشتر آن دسته از مشتریانی که تمایل دارند هزینه سفارش خود را هنگام دریافت آن پرداخت کنند .

پرداخت در محل تنها مخصوص مشتریان شهر تهران میباشد.